Tuotteet ja palvelut

Insinööritoimisto Laaturakenne Oy tarjoaa asiakkailleen rakennesuunnittelupalvelua, lujuuslaskentaa, rakenneanalyysejä ja -tutkimuksia, lausuntoja sekä teknistä neuvontaa. Lopputuotteena tai tulosteena syntyy suunnitelmia, teknisiä asiakirjoja ja lausuntoja. Lisäksi yritys tarjoaa teräs- ja jännebetonirakenteiden mitoitusohjelmia.