Korjausrakentaminen ja vanhojen rakenteiden tarkastus

Insinööritoimisto Laaturakenne Oy tarjoaa myös korjausrakentamisen rakennesuunnittelua. Yleisimmin kyseessä on muutostöitä tai laajennuksia, jotka vaativat vanhojen rakenteiden analysointia muuttuville kuormituksille tai muille rakenteellisille muutoksille. Vanhojen rakenteiden laskennallinen tarkastelu voi olla tarpeen, kun epäillään niiden kantokykyä mahdollisten lievien vaurioiden havaitsemisen jälkeen tai varmistetaan rakenteen toiminta ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä.

Usein myös rakenteiden säilyvyyden ja käyttökelpoisuuden varmistaminen synnyttää konsultointitarpeita aina kohteella käynneistä erilaisiin rakenneanalyyseihin. Tyypillisenä esimerkkinä mainittakoon vanhojen alakattorakenteiden tarkastukset.

Uusimmat referenssit

Kohde Paikkakunta Laajuus Suunnitteluala
As Oy Pielanranta Pielavesi Hissikuilujen rakennesuunnittelu
Luistelijantie 1-3 Kuopio Vesikaton korjaussuunnittelu
As Oy Kuopion Kotipesä Kuopio Hissikuilujen rakennesuunnittelu